Audyty językowe

CO TO JEST AUDYT JĘZYKOWY?
Audyt językowy to narzędzie umożliwiające dokonanie rzetelnej i niezależnej oceny umiejętności językowych oraz wyznaczenie poziomu zaawansowania pracowników firmy, bądź kandydatów na pracowników. Polega na zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu potrzeb językowych pracowników danej firmy lub instytucji. Na podstawie dokonanej analizy opracowany jest raport zawierający wskazówki dotyczące strategii podnoszenia kompetencji językowej pracowników i wyznaczane są kierunki oraz metody pracy nad dalszym rozwojem językowym.

KIEDY AUDYT JEST POTRZEBNY?
  • przy rekrutacji i selekcji kandydatów do określenia stopnia ogólnej znajomości języka obcego nowo przyjmowanych pracowników,
  • określenia wyjściowego poziom uczestnika kursu wg międzynarodowej skali używanej przez Działy Human Resources wielu dużych firm międzynarodowych dla zdiagnozowania właściwego poziomu języka obcego każdego z pracowników pod kątem zajmowanego stanowiska w firmie oraz planowanego rozwoju zarówno pracownika jak i firmy.
  • przy badaniu efektywności i weryfikacji postępów osób uczących się w placówkach szkoleniowych,
  • przy sprawdzeniu jakości szkoleń oferowanych przez szkoły językowe i trenerów.
Współpraca
Oferta

kursy i szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, w kraju i za granicą

kursy językowe specjalistyczne, przygotowujące do pracy za granicą

przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych

najnowocześniejsze i najskuteczniejsze metody nauczania

tłumaczenia ustne i pisemne, zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe)

konsultacje językowe prezentacji i wystąpień publicznych

audyty językowe i testy kontrolne

wyjazdy językowe krajowe i zagraniczne
Tel.: 696 456 656

email: biuro@iqimpress.pl