Wyjazdy językowe

WYJAZDY JĘZYKOWE
Nie ma lepszej nauki od praktyki, dlatego organizujemy kursy i wyjazdy językowe za granicą, abyś mógł w naturalnym środowisku ćwiczyć swoje umiejętności językowe.
WYJAZD Z LEKTOREM – IQ ASSISTANT
Oferujemy weekendowe lub tygodniowe zagraniczne wyjazdy językowe z lektorem, który pełni rolę nauczyciela, przewodnika i opiekuna, wspiera i pomaga w nowych sytuacjach, zawsze służy radą i pomocą, gdy ręce to za mało dla skutecznej komunikacji.
WYJAZD DO SZKOŁY JĘZYKOWEJ – IQ SQL
Dla żądnych wiedzy oferujemy wyjazdy do zagranicznych szkół językowych, które dają szansę pracy w międzynarodowej grupie, poznanie innych kultur i zwyczajów a także są jedną z najlepszych form sprawdzenia i podniesienia swoich kwalifikacji językowych.
Współpraca
Oferta

kursy i szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, w kraju i za granicą

kursy językowe specjalistyczne, przygotowujące do pracy za granicą

przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych

najnowocześniejsze i najskuteczniejsze metody nauczania

tłumaczenia ustne i pisemne, zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe)

konsultacje językowe prezentacji i wystąpień publicznych

audyty językowe i testy kontrolne

wyjazdy językowe krajowe i zagraniczne
Tel.: 696 456 656

email: biuro@iqimpress.pl