Dla dzieci i mlodziezy

Szkolenia indywidualne » Dla dzieci i mlodziezy

DZIECI I MŁODZIEŻ
Nasze zajęcia oprócz kompetencji językowych rozwijają także wyobraźnię, pamięć, koncentrację, kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia, wszystko co przydaje się w przyszłym dorosłym życiu.

JĘZYKI: IQ LING
Oferujemy kursy językowe grupowe i indywidualne na wszystkich poziomach zaawansowania, obejmujące następujące języki:
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Francuski
 • Włoski
 • Hiszpański
 • Rosyjski
 • Chiński
 • DZIECI – IQ KIDS

  Prowadzimy zajęcia językowe dla dzieci w następujących przedziałach wiekowych:
  • Przedszkolaki 3-5 lat
  • Szkoła podstawowa klasy 1-3
  • Szkoła podstawowa klasy 4-6
  KURSY GIMNAZJALNE – IQ TEENS
  Są kursami przygotowawczymi do zdania egzaminu gimnazjalnego z języka obcego, obejmują cały zakres materiału na poziomie gimnazjalnym. Oprócz wiedzy językowej uczysz się jak rozwiązywać testy i jak radzić sobie ze stresem.
  KURSY MATURALNE – IQ HISQL
  Przygotowują do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, obejmują cały materiał języka obcego objęty podstawą programową. Oprócz wiedzy językowej poznajesz techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętywanie oraz techniki przyspieszonego nauczania, zwiększające efektywność nauki.
  KOREPETYCJE – IQ TUTOR
  Pomagamy realizować materiał szkolny, rozwiewamy wątpliwości i cierpliwie wspieramy uczniów w nauce szkolnej, uczymy technik zapamiętywania i organizacji pracy i czasu, by nauka mogła stać się przyjemnością.
  KURSY EGZAMINACYJNE – IQ EXAMS
  Przygotowują Słuchaczy do zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych:
  • z języka angielskiego: FCE, CAE, CPE, BEC, LCCI, TOLES,TOEFL
  • z języka niemieckiego: ZD, ZMP, ZOP, ZDfB, PWD, KDS, GDS,
  • z języka francuskiego: DELF, DALF,
  • z języka włoskiego: CILS,
  • z języka hiszpańskiego: DELE,
  Współpraca
  Oferta

  kursy i szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, w kraju i za granicą

  kursy językowe specjalistyczne, przygotowujące do pracy za granicą

  przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych

  najnowocześniejsze i najskuteczniejsze metody nauczania

  tłumaczenia ustne i pisemne, zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe)

  konsultacje językowe prezentacji i wystąpień publicznych

  audyty językowe i testy kontrolne

  wyjazdy językowe krajowe i zagraniczne
  Tel.: 696 456 656

  email: biuro@iqimpress.pl